TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÓ GIẤY PHÉP CẤP BỞI SỞ CÔNG THƯƠNG

NỘP BỘ HỒ SƠ BAN ĐẦU CHO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỂ TIẾN HÀNH ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (1 BỘ)

 1. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (bản gốc);
 2. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu quy định (trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện);
 5. Quyết định chấm dứt hoạt động;
 6. Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ (kèm CMND công chứng của người nộp).

Sau 05 ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ ra biên bản yêu cầu Văn phòng đại diện thực hiện niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở văn phòng và cung cấp những giấy tờ sau:

 1. Văn bản của cơ quan Thuế xác nhận về việc đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện;
 2. Xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm về việc văn phòng đại diện không nợ tiền các khoản bảo hiểm bắt buộc đến thời điểm chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 3. Giấy chứng nhận của Cơ quan Công an về việc văn phòng đại diện đã nộp trả con dấu văn phòng đại diện;
 4. Xác nhận của đơn vị cho thuê văn phòng về việc văn phòng đại diện không nợ tiền thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện đến thời điểm chấm dứt hoạt động.

A. HỒ SƠ NỘP CƠ QUAN THUẾ

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể, hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản, hoặc Quyết định chia, hoặc Hợp đồng hợp nhất, hoặc Hợp đồng sáp nhập, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động;
 • Văn thư V/v xác định trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể/chuyển thể/sát nhập/hợp nhất (1. Ghi rõ cá nhân chịu trách nhiệm, số CMT, địa chỉ cư trú tại Việt Nam, số điện thoại cá nhân; 2. Nơi lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán; để cơ quan thuế kiểm tra quyết toán đối với trường hợp phải kiểm tra quyết toán);
 • Biên bản thanh lý tài sản hoặc văn bản điều chuyển tài sản hoặc văn bản cam kết người nộp thuế không có tài sản.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn (báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứng từ, báo cáo hủy hóa đơn nếu tồn), chứng từ khấu trừ TNCN;
 • Quyết toán thuế TNCN theo qui định.

B. HỒ SƠ NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Công văn gửi Bảo hiểm xã hội đề nghị xác nhận văn phòng đại diện không nợ tiền bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hoạt động (2 bản);
 • Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ (kèm CMND công chứng của người nộp).

C. THỦ TỤC TRẢ DẤU CHO CƠ QUAN CÔNG AN

 • Quyết định giải thể, Biên bản họp giải thể (nếu có) (bản gốc);
 • Công văn trả dấu;
 • Con dấu đã cấp;
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (bản gốc);
 • Bản sao có chứng thực Giấy phép VPĐD;
 • Thông báo chốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
 • Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ (kèm CMND công chứng của người nộp).

*Ghi chú: khi nộp hồ sơ cho các cơ quan nên cầm theo thông báo của Sở Công Thương.