Your comprehensive back-office solutions

  • Eurocham
  • Antea
 • English
 • Vietnam

Giới Thiệu

VNC Consulting được cấp phép và cấp chứng nhận đầy đủ tại Việt Nam về Dịch vụ Thuế và Dịch vụ Kế toán.

VNC Consulting là thành viên của ANTEA Alliance of Independent Firms, một liên minh các hãng dịch vụ chuyên môn về Kế Toán – Thuế quốc tế với sự hiện diện ở 70 quốc gia và hơn 350 văn phòng thành viên toàn cầu.

Bằng đội ngũ chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác dịch vụ cho các Công ty đa quốc gia, VNC phân khúc dịch vụ tư vấn chuyên môn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Lạt.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ – HÀNH CHÍNH

  • Dịch vụ Giấy Phép doanh nghiệp
  • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp
  • Tư vấn tuân thủ địa phương trong việc triển khai ERP
  • Các dịch vụ kiểm soát nội bộ
  • Dịch vụ tính lương và xử lý phiếu lương điện tử
  • Tuân thủ pháp luật lao động
  • Xây dựng và trình duyệt Nội Quy Lao Động đến cơ quan nhà nước
  • Dịch vụ tuân thủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc
  • Tư vấn đăng ký bảo hộ Nhãn Hiệu / Logo
  • Dịch vụ nhập dữ liệu thuê ngoài
  • Dịch vụ ủy quyền xử lý các khoản thanh toán
  • Dịch vụ hỗ trợ xuất hóa đơn đầu ra (hệ thống hóa đơn điện tử)

DỊCH VỤ THUẾ

  • Dịch vụ tuân thủ pháp luật thuế
  • Dịch vụ Đại lý thuế
  • Tờ Khai Giao dịch liên kết, Bộ Hồ sơ Chuyển giá, và Dữ liệu so sánh
  • Dịch vụ hoàn thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ đánh giá hiện trạng thuế: giúp doanh nghiệp rà soát các rủi ro tiềm ẩn về việc tuân thủ các quy định thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, giấy phép kinh doanh, v.v. kiểm tra xem doanh nghiệp có đang áp dụng đúng các quy đinh thuế, và sử dụng tối đa các quyền lợi về thuế theo quy định hay không
  • Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên
  • Dịch vụ chuyên biệt Hoàn thuế GTGT cho mảng Công Nghệ Thông Tin xuất khẩu

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  • Dịch vụ Kế toán trưởng
  • Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
  • Ghi sổ kế toán, lập Báo Cáo Tài Chính hàng kỳ
  • Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán trọn gói theo Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (bao gồm dịch vụ hỗ trợ dữ liệu cho quá trình Kiểm toán)
  • Soạn thảo các báo cáo quản lý nội bộ
  • Dịch vụ chuyển đổi báo cáo kế toán nước ngoài sang Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Soát xét Báo Cáo Tài Chính: dịch vụ hỗ trợ kiểm tra Báo Cáo Kết Quả HĐKD, Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền… có được lập đúng theo VAS hay không, có phải ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không
  • Dịch vụ Kế toán viên tại văn phòng và theo ngày

Tin tức

VỀ VIỆC KÊ KHAI TỜ KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN TRẢ HÀNG, HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH, HÓA ĐƠN THAY THẾ LẬP THEO NĐ 123/2020/NĐ-CP

HỖ TRỢ QUY TRÌNH HOÀN THUẾ: GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HOÀN THÀNH HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

VNC CONSULTING: ĐỐI TÁC CHUYỂN ĐỔI SÁCH KẾ TOÁN IFRS SANG VAS TẠI VIỆT NAM