GIỚI THIỆU

VNC Consulting được cấp phép và cấp chứng nhận đầy đủ tại Việt Nam về Dịch vụ Thuế và Dịch vụ Kế toán.

VNC Consulting là thành viên của ANTEA Alliance of Independent Firms, một liên minh các hãng dịch vụ chuyên môn về Kế Toán – Thuế quốc tế với sự hiện diện ở 70 quốc gia và hơn 350 văn phòng thành viên toàn cầu.

Bằng đội ngũ chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác dịch vụ cho các Công ty đa quốc gia, VNC phân khúc dịch vụ tư vấn chuyên môn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Lạt.

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ – HÀNH CHÁNH

DỊCH VỤ THUẾ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN