HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN (CHUẨN HÓA MST CÁ NHÂN GẮN VỚI CCCD)

I. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CÁ NHÂN QUA TỔ CHỨC CHI TRẢ:

– Người nộp thuế (NNT) là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và;

+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng chữ ký số theo mẫu sau:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NNT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

• Lưu ý: tích vào Mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”

* Trường hợp sai thông tin Họ và tên:

Tổ chức chi trả phải thực hiện cập nhật thông tin về Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân theo hướng dẫn nêu trên trước khi gửi hồ sơ đề nghị cơ quan thuế (Phòng Kê khai – Kế toán thuế) cập nhật; thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân NNT hoặc Công văn của doanh nghiệp đề nghị thay đổi thông tin đăng ký thuế cho tất cả người lao động kèm Danh sách và Bản sao Căn cước công dân (photo rõ).

 

II. HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ:

Cá nhân cập nhật thông tin về Căn Cước Công Dân (CCCD) trong thông tin đăng ký thuế như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *