Your comprehensive back-office solutions

  • English
  • Vietnam

Tin Tức

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀ CÁC KHOẢN KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/09/2021

CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG NÔNG SẢN / SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI, THỦY SẢN, HẢI SẢN

GHI CHÚ VỀ CÁCH PHÂN CHIA VÀ MỨC ĐÓNG BHXH – BHYT – BHTN TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAO KẾT HĐLĐ VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

KHÁC BIỆT VỀ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP MUA BÁN QUYỀN TRUY CẬP

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÁ NHÂN ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ QUA TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỒ SƠ LIÊN QUAN VỀ THUẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

LỊCH TUÂN THỦ BÁO CÁO 2021 CHO CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA DO SAI SÓT

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TẠI VNC