THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN TỪ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM CHO NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI

Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT), là một loại thuế đặc thù tại Việt Nam. Thuế áp dụng đối với đối tượng kinh doanh ở nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh và nhận thu nhập tại Việt Nam. FCT không phải là một loại thuế riêng biệt nhưng nó kết hợp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Nhìn chung, thuế nhà thầu nước ngoài được áp dụng khi một bên tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam) ký hợp đồng với một nhà cung cấp nước ngoài không có văn phòng được cấp phép tại Việt Nam.

Không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp chỉ cung cấp hàng hóa (có nghĩa là không có dịch vụ kèm theo nào được thực hiện tại Việt Nam), một số dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng bên ngoài Việt Nam, v.v.

Các thuế suất khác nhau được quy định tùy theo tính chất của hợp đồng được thực hiện. Với thuế TNDN, thuế suất thay đổi từ 0,1% đến 10%. Với thuế GTGT, tỷ lệ khấu trừ thuế thay đổi từ 2% đến 5%.

Ví dụ, dịch vụ quản lý chung chịu thuế TNDN 5% và thuế GTGT 5%.