SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

Hầu hết mọi người đang sử dụng thẻ tín dụng để Mua sắm, mua hàng trực tuyến, tại Khu ẩm thực, v.v. Có quá nhiều loại thẻ tín dụng được cung cấp bởi các ngân hàng khác nhau. Hiện nay, xu hướng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán trong các doanh nghiệp đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có thể đăng ký thẻ tín dụng do Công ty đứng tên và sở hữu. Ban Giám đốc, Cán bộ Mua hàng, CBNV đi công tác… có thể cầm thẻ này để thanh toán cho Công ty.

Nhưng trường hợp thanh toán chi phí bằng thẻ tín dụng cá nhân thì việc xử lý khấu trừ thuế như thế nào?

Ngày 25/11/2016, Tổng cục Thuế có công văn số 5465/TCT-KK về việc khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi trả bằng thẻ tín dụng cá nhân, theo đó: Trường hợp Công ty ủy quyền cho người lao động sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp thì Công ty thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Công ty đã đăng ký với Cục Thuế sang tài khoản ngân hàng của người lao động. Nếu trường hợp này được quy định cụ thể trong quy chế quản lý tài chính hoặc có Quyết định ủy quyền của Công ty đối với người lao động; đồng thời Công ty có chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh gồm:

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;
– Các văn bản liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho người lao động;
– Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản tín dụng của người lao động cho nhà cung cấp;
– Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng của Công ty cho người lao động;

thì phương thức thanh toán đó được coi là đáp ứng yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Chi phí này được coi là chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Công ty có trách nhiệm lập và giám sát danh sách thẻ tín dụng cá nhân của các nhân viên này để cung cấp cho Cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *