MỘT SỐ GIẤY TỜ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN CHUẨN BỊ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

I) Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:

– Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư có công chứng (công chứng tại Việt Nam hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

– Giấy xác nhận số dư ngân hàng của nhà đầu tư (có dấu/chữ ký số của ngân hàng và phải đi kèm với bản dịch công chứng);

– Hợp đồng thuê văn phòng hai bên ký kết đối với địa chỉ công ty tại Việt Nam: tên Bên thuê phải chính xác tên chủ đầu tư;

– Các giấy tờ đăng ký hợp lệ do VNC Consulting chuẩn bị và có chữ ký của nhà đầu tư.

II) Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài:

– Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ (hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch công chứng);

– Danh sách (những) người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ đối với công ty Việt Nam;

– Hộ chiếu của (những) người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ đối với công ty Việt Nam (hợp pháp hóa lãnh sự);

– Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty Việt Nam (hợp pháp hóa lãnh sự hoặc sao y công chứng khi sang Việt Nam);

– Giấy xác nhận số dư ngân hàng của công ty mẹ (có dấu/chữ ký số của ngân hàng và đi kèm bản dịch công chứng);

– Hợp đồng thuê văn phòng hai bên ký kết đối với địa chỉ công ty tại Việt Nam: tên Bên thuê phải chính xác tên chủ đầu tư;

– Các giấy tờ đăng ký hợp lệ do VNC Consulting chuẩn bị và có chữ ký của nhà đầu tư.

Trong quá trình đăng ký, cơ quan cấp phép có thể yêu cầu thêm các tài liệu trong từng trường hợp cụ thể.