MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG VẤN ĐỀ TUÂN THỦ LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY MỚI

Nhìn chung, ở giai đoạn đầu tiên, Công ty cần phải tuân thủ theo các luật định về lao động như sau:

  1. Kê khai ban đầu về việc sử dụng lao động
  2. Chuẩn bị và đăng kí thang bảng lương
  3. Chuẩn bị và đăng kí nội quy lao động
  4. Chuẩn bị và đăng kí về thỏa ước lao động tập thể
  5. Kê khai về việc sử dụng lao động định kì 6 tháng
  6. Kê khai việc sử dụng lao động nước ngoài theo quý
  7. Các thủ tục và nghĩa vụ bắt buộc đối với vấn đề bảo hiểm xã hội – y tế – thất nghiệp và Công đoàn. Kinh phí Công đoàn được đóng bởi người sử dụng lao động (2% trên tổng tiền lương tính bảo hiểm xã hội) bất kể cho người sử dụng lao động đó có Công đoàn cơ sở hay không.

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề này.

VNC Consulting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *