LƯU Ý VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN KHI ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG TY VIỆT NAM HIỆN HỮU

* Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA):

– Tài khoản ngân hàng bằng VND hoặc ngoại tệ để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hoặc để vay vốn ra nước ngoài.

  • Điểm nổi bật:

– Chuyển nhượng vốn giữa hai bên CƯ TRÚ: không cần mở DICA;

– Chuyển nhượng vốn giữa hai bên KHÔNG CƯ TRÚ: không cần mở DICA;

– Chuyển nhượng vốn giữa bên CƯ TRÚ và bên KHÔNG CƯ TRÚ: theo quy định về ngoại hối, DICA phải được công ty mở tại Việt Nam để nhận và/hoặc thanh toán vốn chuyển nhượng.