HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ CÔNG TY BỊ KHÓA VỚI LÝ DO KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÍ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Quy trình tham khảo như sau, người nộp thuế (NNT) nộp 2 văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (nêu rõ lý do khôi phục MST để tiếp tục hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng kí / Chuyển địa chỉ hoạt động kinh doanh) theo mẫu trong quy định hiện hành tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế quản lý. Sau đó, NNT liên hệ các bộ phận sau:

–  Liên hệ Đội Kiểm tra thuế làm việc về tình trạng hoạt động của NNT.

–  Liên hệ Đội Kê khai-Kế toán thuế và Tin học kiểm tra các hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử phạt vi phạm hành chính về trễ hạn hồ sơ khai thuế và cung cấp chứng từ về việc đã nộp tiền đầy đủ theo quyết định xử phạt và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

–  Liên hệ Đội Quản lý ấn chỉ kiểm tra về tình hình sử dụng hóa đơn, xử phạt tất cả các hành vi vi phạm về hóa đơn và cung cấp chứng từ về việc đã nộp tiền đầy đủ theo quyết định xử phạt và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có); Làm thông báo hủy các hóa đơn không còn giá trị sử dụng (nếu có) hoặc cam kết chưa sử dụng hóa đơn.

–  Liên hệ Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: xác định số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và cung cấp chứng từ về việc đã đóng tiền đầy đủ và NSNN; Giải tỏa thông báo cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép (nếu có).

* Sau khi NNT chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, hoàn thành nợ thuế và xác minh tình trạng hoạt động của NNT (thông thường cán bộ thuế sẽ phối hợp [trực tiếp hoặc bằng văn bản] với cán bộ phòng kinh tế cấp Phường tại địa chỉ đăng ký), Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo và cập nhật hệ thống về kết quả của việc khôi phục mã số thuế công ty.