DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỒ SƠ LIÊN QUAN VỀ THUẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thủ tục thuế ở Việt Nam là một trong những lĩnh vực phức tạp, khó khăn đối với người nước ngoài và là một trong những việc có thể tốn nhiều thời gian nhất.

VNC Consulting là Công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thuế tại Việt Nam. Chúng tôi luôn xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ về hồ sơ thuế của người nước ngoài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỗi cá nhân. VNC Consulting cung cấp “Dịch vụ chuẩn bị hồ sơ liên quan về Thuế”. Cần nói rõ rằng đây không phải là một dịch vụ về luật, do đó VNC không thể đưa ra lời khuyên pháp lý và không thể đại diện cho khách hàng trong vấn đề pháp lý.

Dịch vụ chuẩn bị tài liệu Thuế là một dịch vụ trong đó định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Chuẩn bị, hoàn thành các thủ tục, tài liệu, đơn thuế cho khách hàng một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, cam kết bảo mật thông tin một cách tối đa;
  • Dịch câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra liên quan đến tài liệu được soạn thảo;
  • Bảo mật bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, chẳng hạn như bản sao công chứng của hộ chiếu khách hàng, được yêu cầu liên quan đến vấn đề pháp lý;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền;
  • Thực hiện các công việc thủ tục giấy tờ về thuế khác với tư cách là kế toán riêng cho người nước ngoài tại Việt Nam.

VNC Consulting