CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

công việc kế toán

Cuối năm là giai đoạn cực kỳ bận rộn với kế toán. Vậy làm thế nào để tránh bỏ sót các công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong thời điểm này, cũng như làm việc đạt hiệu quả và có hệ thống hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điểm lại một số công việc cần phải làm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Để hoàn thành tốt các công việc kế toán cần làm hàng tháng, hàng quý; bạn phải hiểu rõ về những văn bản Thuế liên quan và các chuẩn mực kế toán. Một số văn bản về Thuế hiện hành kế toán cần tham khảo bao gồm:

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi một số Thông tư
 • Ngoài ra, kế toán cũng cần tham khảo các Nghị định hướng dẫn thực hiện và các Luật thuế

1. Các công việc kế toán cần làm trong 6 tháng cuối năm 2020

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Quý Doanh nghiệp kê khai Thuế theo Tháng
7 20/07/2020 + Nộp tờ khai Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 6/2020

+ Nộp tờ khai Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 6/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/07/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT Quý 2 năm 2020

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN Quý 2 năm 2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính Quý 2 năm 2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 2 năm 2020

+ Nộp tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý 2 năm 2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 2 năm 2020

8  20/08/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 21/09/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT Quý 3 năm 2020

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN Quý 3 năm 2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & Thuế VAT Quý 3 năm 2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 3 năm 2020

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 năm 2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 3 năm 2020

 

11 20/11/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 21/12/2020 + Nộp tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020

+ Nộp tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền Thuế GTGT & TNCN (nếu có)

2. Thời hạn nộp tờ khai Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo sử dụng hoá đơn

 • Nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Nộp theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.
 • Doanh nghiệp kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.
 • Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Như vậy, VNC vừa thống kê xong mt s công việc kế toán doanh nghiệp cần phải làm trong 6 tháng cuối năm. Với khối lượng công việc nhiều như trên, kế toán nên ghi chép, lưu chú lại để chủ động hơn trong công việc và tránh bỏ sót. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyên môn của đại lý thuế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Website www.vnc-os.com Hotline (+84) 902 595 171 –  (+84) 8 88 77 66 00 để được tư vấn trực tiếp và chi tiết. Trân trọng.