CẬP NHẬT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2018

  1. Lương tối thiểu vùng (áp dụng từ 01/01/2018)

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể như sau: Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng; Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ tháng 01/2018, mức lương trần đóng Bảo hiểm Thất nghiệp áp dụng tại các Vùng sẽ là: Vùng I: 79.600.000 đồng/tháng; Vùng II: 70.600.000 đồng/tháng; Vùng III: 61.800.000 đồng/tháng; Vùng IV: 55.200.000 đồng/tháng.

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 này đã được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng 2018.

  1. Lương tối thiểu chung / Lương cơ sở (áp dụng từ 01/07/2018)

Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết về dự toán ngân sách năm 2018, theo đó, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2018.

Do đó, mức lương trần đóng Bảo hiểm Xã hội – Bảo hiểm Y tế và Kinh phí Công đoàn từ 01/07/2018 sẽ là 27.800.000 đồng/ tháng.

(Đang tiếp tục cập nhật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *