CÁC GIẤY TỜ VÀ THÔNG TIN CẦN CHUẨN BỊ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI BỞI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Khi thành lập công ty vốn nước ngoài bởi nhà đầu tư cá nhân, cần lưu ý chuẩn bị các giấy tờ và thông tin như sau:

– 03 Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư (bản sao công chứng tại Việt Nam hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

– Giấy xác nhận số dư ngân hàng của chủ đầu tư thể hiện tài khoản nước ngoài có đủ số dư cao hơn vốn góp đăng ký (phải có dấu / chữ ký của ngân hàng và phải kèm theo bản dịch công chứng);

– Hợp đồng cho thuê văn phòng có chữ ký của nhà đầu tư đối với địa chỉ công ty tại Việt Nam (bản gốc và sẽ dùng nộp cho cơ quan cấp phép);

– Số điện thoại, email, địa chỉ cư trú, địa chỉ tạm trú của nhà đầu tư;

– Tên, địa chỉ, ngành nghề, số vốn đăng ký của Công ty dự định đăng ký tại Việt Nam;

– Các giấy tờ mẫu biểu do VNC Consulting soạn thảo và chủ đầu tư ký.