CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI CÔNG TY QUÁ HẠN THỜI GIAN GÓP VỐN ĐIỀU LỆ TẠI VIỆT NAM

 1. Các tìm hiểu từ VNC:
 • Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty phải góp đủ 100% vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không góp đủ vốn điều lệ theo thời hạn quy định, chủ sở hữu sẽ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong vòng 30 ngày kể từ thời gian góp vốn điều lệ.
 • Theo thông tin của chúng tôi về các trường hợp mới nhất, trong thời gian Công ty không góp vốn điều lệ đầy đủ, các hoạt động của Công ty sẽ được tiến hành dựa trên số tiền mà chủ sở hữu chuyển vào tài khoản giao dịch của Công ty.
 • Sau đó, khi chủ sở hữu chuyển một phần vốn điều lệ vào tài khoản góp vốn của Công ty, số vốn đó có thể sẽ bị Ngân hàng từ chối do Công ty đã không góp đủ vốn điều lệ trước thời hạn.
 • Do đó, chúng tôi mong muốn sẽ tìm ra các giải pháp phù hợp cho vấn đề này.
 1. Một số giải pháp đề xuất cho vấn đề cấp phép của Công ty:
 • Theo các quy định hiện hành của Việt Nam nói chung và Luật Doanh nghiệp nói riêng, không có quy định / hướng dẫn nào từ Chính phủ về vấn đề quá hạn thời gian góp vốn / không góp vốn từ 91 ngày trở lên.
 • Từ góc độ thực tế, có rất nhiều Doanh nghiệp nước ngoài (FIE) phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự và những FIE này vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Chính phủ.
 • Thông qua cuộc trò chuyện trực tiếp của chúng tôi với các Nhà chức trách, việc từ chối của Các ngân hàng liên quan đến vấn đề chuyên môn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) cũng đang tìm giải pháp cho vấn đề này.
 • Trước những điều trên, chúng tôi muốn đề xuất một số giải pháp phù hợp cho vấn đề cấp phép của Công ty như sau:
 • Gửi công văn chính thức tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) để giải thích rõ về vấn đề cấp phép của Công ty, theo dõi và tìm kiếm hướng dẫn chính thức từ MPI và DPI.
 • Sau khi nhận được hướng dẫn chính thức của MPI và DPI, VNC sẽ hỗ trợ Công ty tiến hành các thủ tục phù hợp và tuân theo các quy định để đảm bảo cho quá trình hoạt động của Công ty.
 • Bên cạnh đó, trước khi có hướng dẫn chính thức của MPI và DPI, VNC sẽ hướng dẫn cho Công ty về cách thức để có thể tiếp tục tiến hành quá trình hoạt động.

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *