[TP.HCM] TẠM THỜI THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI TỪ 01/12/2018

VNC hiện đang theo dõi vấn đề trên. Thông tin hiện nay VNC xin được cung cấp như sau để doanh nghiệp tham khảo thêm:

BHXH TP.HCM đã quyết định yêu cầu “tạm thời” tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài, ngay từ 01/12/2018. Tức từ 01/12/2018 các doanh nghiệp nếu có đối tượng lao động nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng BHXH bắt buộc, thì đóng thêm 3,5%trên lương tính BHXH của người lao động đó.

Vậy, việc các doanh nghiệp cần làm sẽ theo các trình tự như sau:

(1) Xác định rõ doanh nghiệp có NLĐ nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không;

(2) Thực hiện theo hướng dẫn công văn số 2446/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 của BHXH TP Hồ Chí Minh (đính kèm). Chú ý nếu doanh nghiệp có NLĐ nước ngoài thì dù có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không vẫn phải thực hiện một số thủ tục theo hướng dẫn tại công văn này.

*** Lưu ý: cách xác định NLĐ nước ngoài KHÔNG thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

Nếu doanh nghiệp có đủ các hồ sơ chứng minh sau đây: Là NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng). Cụ thể:

– Có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc; 

– Có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH; 

      + (Nếu là chuyên gia) Có thêm văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; hoặc

      + (Nếu là lao động kỹ thuật) Có thêm văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là các thông tin nhằm mục đích tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *