HIỂU ĐÚNG NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH THUẾ TNCN

điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Theo thông tin mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc điều chỉnh mức giảm gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/ tháng. Đây là thông tin được nhiều người dân mong chờ, được chính thức thông qua tại Nghị quyết 954/2020 UBTVQH14 ngày 2/6/2020.

1. Từ ngày 1/7/2020, tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/ tháng

Cụ thể, Nghị quyết đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng

Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng lên 2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2012) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2. Lợi ích của việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh Thuế TNCN

điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
Lợi ích của việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

 

Thứ nhất, đảm bảo thực hiện kịp thời quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH12, trong đó quy định: “Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”.

Từ khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh hiện hành (ngày 1/7/2013) đến cuối năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 23,2%. Do đó, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc trong giai đoạn khó khăn này là tương đương với mức tăng của chỉ số CPI, phù hợp với quy định của Luật thuế TNCN.

Thứ hai, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Chính phủ, sẽ đảm bảo thu nhập thực tế cho người nộp thuế và mức sống của người dân cũng sẽ nâng lên. Nếu áp dụng mức điều chỉnh này, mọi đối tượng nộp thuế TNCN đều được giảm nghĩa vụ thuế. Trong đó, những người nộp thuế có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.

Thứ ba, đảm bảo chính sách động viên một cách hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế và tạo động lực khuyến khích lao động. Đồng thời, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đang có những tác động bất lợi đến nhiều mặt của nền kinh tế.

Trên đây là thông tin mới nhất về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân, được quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành. Mọi thông tin thắc mắc, vui lòng liên hệ với VNC qua Website www.vnc-os.com – Hotline (+84) 902 595 171 –  (+84) 8 88 77 66 00 để được tư vấn giải đáp trực tiếp.