Dịch Vụ Chuyển Đổi Dữ Liệu Kế Toán sang VAS và In Ấn-Lưu Trữ Sổ Sách Kế Toán

Một trong các thay đổi đáng kể theo quy định trong những năm gần đây tại Việt Nam (cũng như trên toàn thế giới) là việc áp dụng IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) / GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung), nhiều người tin rằng việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự cạnh tranh về mặt tổng thể. Mục đích của việc chuyển đổi này là cho phép các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan hơn về báo cáo tài chính của các tổ chức hoạt động ở khắp mọi nơi trên thế giới (nhờ vào đó, nguồn vốn trên thị trường sẽ luân chuyển tốt hơn, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn) bằng cách tạo ra một hệ thống chuẩn mực thích hợp với mọi doanh nghiệp trên thế giới. Và nếu thực hiện tốt, việc áp dụng IFRS/GAAP có thể giúp làm giảm đáng kể nguồn vốn, chi phí bỏ ra, củng cố báo cáo cho các tổ chức đa quốc gia đồng thời hợp lý hóa quy trình quản lý tài chính của họ, cải thiện khả năng tài trợ cho những hoạt động tại địa phương của các doanh nghiệp quốc tế và hơn đó nữa các doanh nghiệp tư nhân sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư, nâng cao hình ảnh công ty.

Mặc dù  vậy, Chính Phủ Việt Nam vẫn yêu cầu các Công ty Quốc tế áp dụng IFRS/GAAP chuyển đổi dữ liệu kế toán dựa theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) để in ấn-lưu trữ. Trong trường hợp này, có hai cách để duy trì sổ kế toán của bạn một cách đảm bảo theo quy định. Tại Việt Nam (1), giữ nguyên hệ thống kế toán ở nước ngoài như công ty mẹ và thuê một dịch vụ kế toán hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi dữ liệu theo quy định và phân tích chênh lệch vào cuối mỗi năm tài chính hoặc (2) giữ nguyên hệ thống kế toán ở nước ngoài và cả hệ thống VAS, việc này đòi hỏi bạn phải tăng cường thêm không chỉ về mặt nhân lực mà về cả các phần mềm nội địa để bạn có thể duy trì cả hai hệ thống này. Dù bạn chọn phương thức nào, hãy chắc chắn rằng dịch vụ/người chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu kế toán của bạn có chuyên môn về cả IFRS/GAAP và VAS hoặc ít nhất có thể phân biệt được điểm khác nhau giữa hai hệ thống này.

VNC Consulting có những chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu kế toán sang VAS.

Với dịch vụ này, VNC sẽ:

  • Chuyển đổi dữ liệu sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đối chiếu.
  • Hỗ trợ lưu trữ sổ sách kế toán cho Công ty dưới định dạng dữ liệu máy tính và bản in giấy.
  • Phối hợp hỗ trợ Công ty làm việc khi cơ quan Thuế kiểm tra khi có yêu cầu.

VNC xin cảm ơn sự quan tâm. Các nội dung chi tiết cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *