THẾ NÀO LÀ DỊCH VỤ “GIẢI PHÁP BACK-OFFICE” TẠI VIỆT NAM

Giải pháp Back-office – “Back-office solutions”, hay còn gọi một cách phổ biến khác là Thuê ngoài Back-office, tức “Outsourcing back-office services”.

Không bị giới hạn như các mô hình dịch vụ chuyên môn truyền thống, VNC Consulting với tinh thần cởi mở và linh hoạt cao sẽ mang đến cho khách hàng các giải pháp mang tính toàn diện và có sự tương thích riêng với từng yêu cầu cụ thể cũng như sự đa dạng trong bộ máy vận hành của khách hàng.

Cụ thể, trong trường hợp Bộ phận hành chính, kế toán, nhân sự, các bộ phận quản lý chung… của Khách Hàng vì nhiều lý do khác nhau không thể hoặc không muốn thực hiện một số công việc nhất định, muốn tìm kiếm một giải pháp mang lại hiệu quả tốt, đảm bảo tính tuân thủ về các mặt, hỗ trợ trong các tình huống phát sinh cụ thể một cách kịp thời, VNC Consulting sẽ phối hợp với Khách Hàng để cùng tìm ra giải pháp tối ưu về thời gian cũng như chi phí. Giải pháp được đưa ra dựa trên đặc thù về ngành nghề, cũng như chi tiết bộ máy của công ty khách hàng, đồng thời tư vấn và thiết kế quy trình sao cho vừa vặn nhất với các tiêu chí đặt ra.

Ưu tiên hoạt động duy nhất của VNC Consulting là chất lượng toàn vẹn của dịch vụ, thông qua sự tư vấn ban đầu không thu phí và sự theo dõi hỗ trợ khách hàng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn kể cả ngoài giờ làm việc thông thường.

VNC Consulting