QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN GIỮA VNC VÀ KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY FDI TẠI VIỆT NAM

Quy trình tiêu chuẩn giữa VNC và khách hàng nước ngoài liên quan đến dịch vụ thành lập Công ty FDI tại việt nam:

(1) VNC cung cấp cho Quý khách hàng Mẫu thông tin khách hàng (Mẫu KYC). Khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến việc thành lập công ty tại Việt Nam;

(2) Khi Mẫu thông khách hàng (Mẫu KYC) được điền đầy đủ, VNC sẽ chuẩn bị và cung cấp cho khách Danh sách các việc cần làm dành cho Nhà đầu tư để Quý khách hàng có thể chuẩn bị hồ sơ phù hợp;

(3) Sau khi xem xét tài liệu dành cho nhà đầu tư ở Bước 2, Khách hàng có thể gửi email cho VNC kèm theo bản scan của tất cả các tài liệu. Sau đó, VNC sẽ kiểm tra và chuẩn bị các biểu mẫu đăng ký theo quy định;

(4) VNC sẽ gửi email cho Khách hàng các biểu mẫu đăng ký theo quy định để lấy chữ ký, sau đó thu lại cùng với các tài liệu cho nhà đầu tư ở Bước 2 – dưới dạng bản cứng.