MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG MỚI – ÁP DỤNG TỪ 01/01/2019

Nghị Định số 157/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019 như sau: Vùng I: VND 4,180,000/tháng; Vùng II: VND 3,710,000/tháng; Vùng III: VND 3,250,000/tháng; Vùng IV: VND 2,920,000/tháng.

Như vậy, từ tháng 01/2019, mức lương trần đóng Bảo hiểm Thất nghiệp áp dụng tại các Vùng sẽ là: Vùng I: VND 83,600,000/tháng; Vùng II: VND 74,200,000/tháng; Vùng III: VND 65,000,000/tháng; Vùng IV: VND 58,400,000/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *