MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Đối với lãi suất, theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, các bên liên quan có quyền tự thỏa thuận chi phí vay nước ngoài (kể cả lãi suất tiền vay và các chi phí khác).

Và một số điểm điểm cần lưu ý khác để tham khảo thêm:

– Cần hỏi chủ động trao đổi với ngân hàng để ngân hàng tư vấn thêm;

– Cần thông báo trước cho ngân hàng nếu có bất kỳ hợp đồng vay nào đang được thực hiện / thực hiện. Vì ngân hàng phải tạo một tài khoản ngân hàng riêng cho công ty để nhận khoản vay nước ngoài;

– Nếu thời hạn vay từ 12 tháng trở xuống, chỉ cần hàng quý nộp báo cáo theo quy định của pháp luật cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Nếu thời hạn vay trên 12 tháng, cần đăng ký trước với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.