LƯƠNG CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2019

Lương tối thiểu chung / Lương cơ sở (áp dụng từ 01/07/2019)

Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết về dự toán ngân sách năm 2019, theo đó, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2019.

Do đó, mức lương trần đóng Bảo hiểm Xã hội – Bảo hiểm Y tế và Kinh phí Công đoàn từ 01/07/2019 sẽ là 29.800.000 đồng/ tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *