Loại bỏ yêu cầu về Giấy Phép Kinh Doanh đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn tại Việt Nam

Vào ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (sau đây gọi là “Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa và Các Hoạt Động Liên Quan”) được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

Một trong những điểm mới đáng kể nhất của Nghị định 09/2018/NĐ-CP là việc loại bỏ yêu cầu về Giấy Phép Kinh Doanh đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn, ngoại trừ nhập khẩu và phân phối bán buôn dầu và mỡ bôi trơn. Theo đó, doanh nghiệp có vốn ĐTNN và doanh nghiệp có từ 51% vốn điều lệ được nắm giữ bởi một doanh nghiệp có vốn ĐTNN chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên (“doanh nghiệp nước ngoài chi phối”) được phép thực hiện các hoạt động này khi các doanh nghiệp này đã được đăng ký theo Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp và được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. Điều này sẽ giảm bớt đáng kể thủ tục hành chính cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN và doanh nghiệp nước ngoài chi phối thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *