ĐẠI LÝ THUẾ (CÔNG TY TƯ VẤN THUẾ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

VNC Consulting là một trong những đại lý thuế chính thức đầu tiên khu vực Đà lạt đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại lý thuế và các thủ tục về thuế.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế. Dịch vụ đại lý thuế của VNC Consulting chuyên hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Thực hiện kê khai, đăng ký thuế;
  • Làm các thủ tục về tuân thủ thuế;
  • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quản lý các hồ sơ kê khai thuế, văn bản làm việc với cơ quan thuế, giấy tờ gửi cho cơ quan thuế theo Quy định của Luật quản lý thuế;
  • Thực hiện ghi sổ các chứng từ, các giao dịch theo quy định;
  • Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;
  • Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền;
  • Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh;
  • Các công việc tư vấn khác về thuế.