Your comprehensive back-office solutions

 • English
 • Vietnam

Giới Thiệu

VNC Consulting là thành viên của PCP Global, một liên minh các hãng dịch vụ chuyên môn về Kế Toán – Thuế quốc tế với hơn 30 thành viên toàn cầu.

Bằng đội ngũ chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác dịch vụ cho các Công ty đa quốc gia, VNC phân khúc dịch vụ tư vấn chuyên môn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Lạt.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ – HÀNH CHÍNH

  • Dịch vụ Giấy Phép doanh nghiệp
  • Tư vấn và Quản trị Tài chính
  • Tư vấn tuân thủ địa phương trong việc triển khai ERP
  • Các dịch vụ kiểm soát nội bộ
  • Các dịch vụ hỗ trợ công tác quốc tế (Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú…)
  • Dịch vụ tính lương và xử lý phiếu lương điện tử
  • Tuân thủ pháp luật lao động
  • Xây dựng và trình duyệt Nội Quy Lao Động đến cơ quan nhà nước
  • Dịch vụ tuân thủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc
  • Tư vấn đăng ký bảo hộ Nhãn Hiệu / Logo
  • Hỗ trợ lập Báo cáo thống kê
  • Dịch vụ nhập dữ liệu thuê ngoài
  • Dịch vụ ủy quyền xử lý các khoản thanh toán
  • Dịch vụ hỗ trợ xuất hóa đơn đầu ra (hệ thống hóa đơn điện tử)

DỊCH VỤ THUẾ

  • Dịch vụ tuân thủ pháp luật thuế
  • Dịch vụ Đại lý thuế
  • Tờ Khai Giao dịch liên kết, Bộ Hồ sơ Chuyển giá, và Dữ liệu so sánh
  • Dịch vụ hoàn thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Dịch vụ đánh giá hiện trạng thuế: giúp doanh nghiệp rà soát các rủi ro tiềm ẩn về việc tuân thủ các quy định thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, giấy phép kinh doanh, v.v. kiểm tra xem doanh nghiệp có đang áp dụng đúng các quy đinh thuế, và sử dụng tối đa các quyền lợi về thuế theo quy định hay không
  • Dịch vụ tư vấn thuế thường xuyên

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  • Dịch vụ Kế toán trưởng
  • Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
  • Ghi sổ kế toán, lập Báo Cáo Tài Chính hàng kỳ
  • Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán trọn gói theo Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (bao gồm dịch vụ hỗ trợ dữ liệu cho quá trình Kiểm toán)
  • Soạn thảo các báo cáo quản lý nội bộ
  • Dịch vụ chuyển đổi báo cáo kế toán nước ngoài sang Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Soát xét Báo Cáo Tài Chính: dịch vụ hỗ trợ kiểm tra Báo Cáo Kết Quả HĐKD, Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền… có được lập đúng theo VAS hay không, có phải ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không
  • Dịch vụ Kế toán viên tại văn phòng và theo ngày

Tin tức

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI CÔNG TY QUÁ HẠN THỜI GIAN GÓP VỐN ĐIỀU LỆ TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐÓNG CỬA VPĐD CÓ GIẤY PHÉP CẤP BỞI SỞ CÔNG THƯƠNG